Zakelijk

U heeft een client of medewerker die door rijangst, met of zonder fysieke letselschade, beperkt is in de dagelijkse activiteiten, mobiliteit, werkzaamheden. Het is van belang dat de rijangst verholpen wordt zodat de bedrijfs- of persoonlijk schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Uw cliënt of medewerker heeft letsel opgelopen tijdens een (bedrijfs) ongeval. Dit heeft gevolgen op het autorijden. Het is van belang dat uw cliënt of medewerker weer veilig de weg op kan.

U wilt de prestaties en efficiëntie van uw medewerker die veel op de weg zit verbeteren of optimaliseren.

DriveCare biedt in die gevallen uitkomst.
Zowel op het gebied van therapie, fysieke aspect of een combinatie hiervan wordt op maat gewerkt.

Werkwijze

Indien gewenst volgt eerst een oriënterend gesprek met de opdrachtgever/ gemachtigde over de mogelijkheden. Intercollegiaal overleg of samenwerking met andere behandelaars of inzage in (beperkt) dossier kan hierbij horen (toestemming/ machtiging vereist).

Daarna volgt een intake met de cliënt. Oorzaak/ gevolg wordt beschreven en doelen worden gesteld. Hieruit volgt een behandelplan met offerte die na controle en goedkeuring van cliënt word gedeeld met de gemachtigde partij.

Halverwege het behandeltraject volgt een tussenevaluatie. Aan het einde een eindevaluatie met nog een nazorgtraject van 2 telefonische follow ups. De verslaglegging is altijd proces geformuleerd, niet inhoudelijk i.v.m. de AVG regels.

Behandeling Rijangst

U, uw client of medewerker kan door rijangst dagelijkse activiteiten of werkzaamheden niet of beperkt uitvoeren.

Gespecialiseerde Rijlessen

U of uw cliënt/medewerker heeft een (bedrijfs) ongeval gehad. Het kan zijn dat hierdoor letsel is ontstaan dat van invloed is op het autorijden.

Gevorderdentraining

Deze training is afgestemd op de ervaren bestuurder die veel kilometers maakt en die zich willen bekwamen in de vaardigheden het verbeteren van hun rijstijl.

Veilig contact opnemen