U of uw cliënt/medewerker heeft een (bedrijfs) ongeval gehad. Het kan zijn dat hierdoor letsel is ontstaan dat van invloed is op het autorijden. Dit kan gevolgen hebben op de werkzaamheden of loopbaan perspectieven. Het fysieke letsel kan aandien aard zijn waardoor er autoaanpassingen nodig zijn. Misschien is er spraken van niet aangeboren hersenletsel. In die gevallen zal er een medische beoordeling volgen bij het CBR.

DriveCare heeft de expertise om u hierin te adviseren en biedt gespecialiseerde lessen aan.  Lees hier verder over dit onderwerp.